شرکت زنگ زدایی و عایق کاری اتحاد
021-56549320 0912-6170096 www.ettehad.co
کد مقاله: 3168
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ بيست و دوم مهر 00:00:00
زنگ زدایی
اتحاد(ettehad.co) :

زنگ زدایی لولهزنگ زدایی لوله

زنگ بری و حذف خوردگی با استفاده ازواترجت صنعتی

فلزاتی که بصورتپیوسته در معرض ماده‌ای دیگر به ویژه آب قرار دارند در طول زمان دچار خوردگی می‌شوند.بعضی از فلزات بیش از بقیه مستعد خوردگی هستند و ممکن است حتی دچار زنگ زدگی شوند.هر دو پدیده خوردگی و زنگ زدگی معمولا با تغییر در ظاهر سطح فلز نمایان می‌شود.باتوجه به اینکه در تولید اغلب تجهیزات صنعتی نظیر مخزن‌ها، لوله‌ها و از فلزات استفادهمی‌شود، این تجهیزات با گذشت زمان در معرض خطر خوردگی و زنگ زدگی قرار دارند. درسطح صنعتی، تماس داخلی با مواد شیمیایی می‌تواند منجر به خوردگی شود و در معرض آبو هوا بودن می‌تواند سطح خارجی را دچار خوردگی نماید. بطور کلی می‌توان بیان نمودکه خوردگی و زنگ زدگی بر روی جدار خارجی تجهیزات موجب کاهش طول عمر آنها شده وخوردگی و زنگ زدگی جدار داخلی می‌تواند بر کیفیت مواد تاثیر گذار بوده و باعث افتکیفیت محصول نهایی شود. بنابراین زنگ بری در صنعت اهمیت بالایی دارد.

خطر خوردگی

خوردگی تجهیزاتصنعتی اگر به موقع برطرف نشود می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. با گذشت زمان، خوردگیموجب تضعیف عملکرد مخازن، لوله‌های صنعتی و سایر تجهیزات می‌شود. در شرایط بحرانی،خوردگی می‌تواند به ایجاد سوارخ و نقص‌های دیگر منجر شود که خطر آنها بسته به نوعماده داخل مخزن یا عبور کننده از لوله ممکن است بسیار جدی باشد. در بهترین حالت،بروز چنین نقصی همراه با هزینه قابل توجه تعمیر یا تعویض خواهد بود.

خوردگی نه تنهابر ظاهر فلزات تاثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند دارای تاثیر منفی بر روی ماده‌ای باشدکه در تماس با این فلز قرار می‌گیرد. در اصطلاح صنعتی، عنوان می‌شود که خوردگی وزنگ زدگی سطوح فلزی دارای خطر بالقوه آلوده کردن ماده‌ای است که در تماس با سطحخورده شده یا دچار زنگ زدگی قرار می‌گیرد.

 

راهکار موثر برای زنگ بری یا رفع خوردگی

روش سنتی برایرفع خوردگی و زنگ بری از سطوح فولادی و فلزی تحت عنوان شات بلاست شناخته می‌شود.استفاده از این روش خود می‌تواند موجب خوردگی بیشتر در مراحل بعدی شود که این امربه استفاده از مواد شیمیایی و نمک‌های در این روش باز می‌گردد مخصوصا اگر قرارباشد که سطح مجددا رنگ آمیزی شود. بنابراین یافتن راهی برای رفع خوردگی به شکلموثر و بدون آنکه موجب خوردگی بیشتر در مراحل بعدی شود، نیازمند دقت و توجه فراوانبوده و بسیار حیاتی است. یکی از روش‌های مدرن زنگ بری استفاده از واترجت صنعتیاست. در این روش برای رفع خوردگی تنها از آب استفاده شده و ضایعات کمتری را بر جایمی‌گذارد. در حقیقت، در این روش ترکیب با ماده‌ای بر روی سطح باقی نمی‌ماند که خودموجب خوردگی شود. این روش از بین بردن خوردگی همچنین امکان آماده سازی سطح را بهشکل موثر فراهم می‌نماید بطوریکه پس از پایان عملیات سطح بدون هیچ گونه مشکل آمادهپوشش دهی و رنگ آمیزی است.

 

زنگ بری و رفع خوردگی با واترجت صنعتی

از بین بردنخوردگی بعلت ماهیت سخت و شکننده آن می‌تواند بسیار دشوار باشد. از سوی دیگر هنگامتلاش برای زنگ بری، ایجاد شرایط برای خوردگی بیشتر در آینده بدترین اتفاق ممکناست. استفاده از واترجت صنعتی عملیات زنگ بری و رفع خوردگی را به طرز باورنکردنیساده و از لحاظ زمانی کارآمد می‌نماید. معمولا آب بعنوان یک ابزار کارآمد در نظرگرفته نمی‌شود. اما اگر آب بصورت مهندسی شده و تحت فشار بالا پاشش شود بدون نیازبه هیچگونه ماده شوینده یا حلال می‌تواند به شکل یک عامل تمیزکننده و لایه برداربسیار قدرتمند عمل نماید. همچنین در این روش مواد ساینده بر جای نمی‌ماند. عدماستفاده از مواد ساینده به معنای عدم نیاز به صرف هزینه برای خرید، انتقال و دفعاین مواد است که موجب صرفه‌جویی مالی قابل توجه می‌شود.

 

استفاده ازواترجت صنعتی امکان طیف گسترده‌ای از تجهیزات جانبی متنوع را فراهم می‌نماید کهموجب تسریع و ارتقاء کیفیت نهایی خواهند شد. از جمله این تجهیزات جانبی می‌توان بهربات‌ها و نازل‌های مخصوص کفشوی و دیوار شوی اشاره نمود که برخی مدل‌های پیشرفتهآنها دارای قابلیت مکش نیز می‌باشند که مشکل Flash rust را به حداقل کاهش می‌دهند. البته استفاده از فشار بالای آب خودموجب افزایش دمای سطح فولاد یا فلز می‌شود. این افزایش دما به فشار عملیاتی وتجهیزات مورد استفاده بستگی داشته و به خشک شدن سریعتر سطح کمک می‌نماید که درنهایت موجب کاهش درجه flash rusting می‌شود.

از مهم‌ترینمزایای استفاده از واترجت صنعتی در زنگ بری و رفع خوردگی می‌توان به موارد زیراشاره نمود:

ایجاد سطحیکنواخت و استاندارد
سرعت بالا
کاهش هزینه‌ها